Naisten ikä 1. kertaa naimisiin mentäessä

Naimisiin mennään yhä vanhempana: Avioliittotilastot 30 vuodelta

Laita hyvä kiertoon!

Minkäikäisenä nykyisin mennään naimisiin ensimmäistä kertaa? Entä kuinka moni menee naimisiin keski-iässä tai yli viisikymppisenä? Mikä on suosituin kuukausi mennä naimisiin? Mitkä asiat ovat muuttuneet viimeisten vuosien aikana? Mitä avioliittotilastot kertovat viimeisiltä 30 vuodelta? Entä miltä häätrendit näyttävät nykyisin Tilastokeskuksen datan valossa?

Tässä artikkelissa on selkeä kuvakooste naimisiinmenotilastoista viimeisten 30 vuoden aikana. Naimisiinmeno-trendit näkyvät alla olevista 27 graafista. Jos näistä puuttuu jokin kaipaamasi tilastofakta, kommentoi alle, niin murskaan lisädatan puolestasi! Kun kopioit tai vinkkaat tutuillesi näistä graafeista, laitathan ystävällisesti linkin tähän postaukseen. Näin tuttusi löytävät muutkin tarvitsemansa tiedot ja laitat hyvän kiertämään Rakkauden (r)evoluution blogipostauksia jakaessasi 🙂

Kiitos Sinulle!

Siispä aloitetaan!

Missä kuussa mennään naimisiin eniten – jos mennään?

Kesä pitää edelleen pintansa suosituimpana aikana juhlia häitä. Vuosittainen vaihtelu on ollut yllättävän pientä viimeisten 30 vuoden aikana, ja trendi on selkeä varsinkin, kun katsotaan kokonaisuutta vuosikymmenten tasolla:

Suosituin kuukausi mennä naimisiin: Solmitut avioliitot kuukaudessa

 

Suosituin kuukausi mennä naimisiin: Solmitut avioliitot kuukaudessa (Lähde: Tilastokeskus)

Yllä olevasta kuvasta pystyi jo hieman hahmottamaan myös sitä, millä vuosikymmenellä on juhlittu häitä eniten. Mutta tarkastellaan naimisiinmenon suosiota tarkemmin seuraavien kuvien kautta.

Nuorten aikuisten naimisiinmenointo laantunut

Vielä 1990-luvun alusa selvästi suuri enemmistö häitään juhlineista oli alle kolmikymppisiä. 1990-luvun loppua kohden yhä useampi meni naimisiin vasta vanhempana. Vuonna 2015 naimisiinmenijöistä yhtä moni oli alle 30-vuotias kuin 30-39-vuotias, ja lisäksi keski-ikäisten osuus naimisiinmenijöistä oli kasvanut.

Alla olevasta kuvasta hahmotat trendin: naimisiin mennään yhä vanhempana – jos silloinkaan. Yhä useampi jättää häät juhlimatta, kuten myöhemmistä graafeista saat helposti havaita. Monet elävät sinkkuina tai avoliitossa myös lastensaannin jälkeen.

NAIMISIIN: Naimisiinmenoikä

 

Naimisiinmenoikä (Lähde: Tilastokeskus)

Alla olevasta kuvasta havaitset, että erityisesti alle 25-vuotiaat menevät naimisiin erittäin harvoin nykyisin verrattuna 1990-luvun alun aikaan.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen 25-29-vuotiailla oli vielä hääbuumi menossa, kunnes hääinto kääntyi voimakkaaseen laskuun vuodesta 2010 alkaen.

Naimisiin mennään yhä vanhempana

 

Naimisiin mennään yhä vanhempana (Lähde: Tilastokeskus)

Naimisiinmeno kiinnostaa vasta yli 30-vuotiasta miestä

Varsinkin miehet menevät naimisiin yhä harvemmin, mikä ilmenee myöhemmistä graafeista. Tästä alla olevasta kuvasta näkee, että jos mies ylipäätään menee naimisiin, hän on todennäköisimmin 30-39-vuotias. Tämä ensimmäinen kuvio tosin sisältää kaikkien naimisiin menneiden miesten iät riippumatta siitä, oliko kyseessä miehen ensimmäinen vai toinen avioliitto. Avioliittokohtaiset ikätilastot ovat alempana.

NAIMISIIN: Miehet naimisiinmenoiän mukaan (Lähde: Tilastokeskus)

 

Miehet naimisiinmenoiän mukaan (Lähde: Tilastokeskus)
Kun vielä viime vuosituhannella moni alle kolmekymppinen mies meni naimisiin, niin nykyisin mies menee naimisiin ensimmäisen kerran yhä vanhempana: useimmiten 30-39-vuotiaana, mutta myös neljänkympin jälkeen moni mies solmii ensimmäisen avioliittonsa – jos silloinkaan.

Miesten ikä 1. kertaa naimisiin mentäessä

 

Miesten ikä 1. kertaa naimisiin mentäessä (Lähde: Tilastokeskus)

Allaolevasta graafista näet miesten naimisiinmenotrendin viimeisten 30 vuoden aikana:

NAIMISIIN: Miesten ikä ensimmäistä avioliittoa solmittaessa

 

Miesten ikä ensimmäistä avioliittoa solmittaessa (Lähde: Tilastokeskus)

Yhä useammat naiset menevät naimisiin kolme-nelikymppisenä

Ensimmäistä kertaa naimisiin menevät naiset ovat pääsääntöisesti yli 30-vuotiaita. Lähes viidesosa ensimmäisiä häitään juhlivista naisista on yli 40-vuotiaita.

Naisten ikä 1. kertaa naimisiin mentäessä

 

Naisten ikä 1. kertaa naimisiin mentäessä

Alle kolmekymppisenä menee naimisiin nykyisin yhä harvempi nainen. Alla olevasta kuviosta näet trendin naisten naimisiinmenoiästä, sisältäen sekä ensimmäiset että myöhemmät avioliitot.

Naisten naimisiinmenoikä (Lähde: Tilastokeskus)

 

Naisten naimisiinmenoikä (Lähde: Tilastokeskus)

Ensikertalaisista naimisiinmenijöistä on suhteellisesti aikaisempaa selvästi suurempi osa yli viisikymppisiä naisia, kuten alla oleva kuva osoittaa:

NAIMISIIN: Naisten ikä ensimmäistä avioliittoa solmittaessa

 

Naisten ikä ensimmäistä avioliittoa solmittaessa (Lähde: Tilastokeskus)
Naimisiin mennään yhä harvemmin

Hääbuumi oli 2000-luvun alkupuolella, kunnes vuoden 2010 jälkeen häitä on juhlittu yhä harvemmin. Avoliitot ja vapaa sinkkuelämä kiinnostaa yhä useampia ja yhä pidempään.

Naimisiin mennään yhä harvemmin: Vuoden aikana solmitut avioliitot ja rekisteröidyt parisuhteet -tilasto

 

Vuoden aikana solmitut avioliitot ja rekisteröidyt parisuhteet -tilasto (Lähde: Tilastokeskus)

Alla olevasta selkeästä kuvasta voit huomata keskiväkiluvun jakauman naimisissa olevien sekä ei-naimisissa (tai rekisteröidyssä parisuhteessa) olevien miesten ja naisten kokonaismäärät vuosittain.

Trendi on yksiselitteinen naimisiinmenon suhteellisen vähentymisen suhteen, mutta tilasto ei kerro, kuinka moni on avoliitossa tai seurustelee ilman yhteisasumista. Tuo vihreä nousukäyrä ei siis edusta tismalleen kaikkia heitä, jotka ovat vapailla sinkkumarkkinoilla.

Tosin Tinderin mutu-tilastojen perusteella voi jo huomata sinkkumarkkinoiden koon kasvaneen, mikä on tietysti mukavaa kaikkien mukavaa seuraa etsivien näkökulmasta 🙂 Teemaan liittyen lue Sinkkuelämää-blogikategorian elämäniloisia postauksia!

Naimisiin mennään yhä harvemmin

 

Naimisiin mennään yhä harvemmin (Lähde: Tilastokeskus)

Kuten aikaisemmin todettiin, miehet harvoin menevät naimisiin alle 30-vuotiaina, ja alla oleva tilastokäyrä osoittaa, että yhä harvempi mies menee naimisiin ylipäätään:

Yhä harvempi mies menee naimisiin (Lähde: Tilastokeskus)

 

Yhä harvempi mies menee naimisiin (Lähde: Tilastokeskus)

Naisilla sama trendi alkoi jo aikaisemmin. Vuonna 1990 naimisissa olevia ja vapaita (tai ainakaan ei naimisissa olevia) naisia oli lähes samanverran: naimisissa oli tuolloin keskimäärin 1.043.284 naista ja ei-naimisissa 1.052.810 naista (vuotuiset keskiarvot).

Nykyisin naimisissa on enää alle miljoona naista ja loput naimaikäiset 1,4 miljoonaa naista eivät ole naimisissa:

NAIMISIIN: Yhä useampi nainen on sinkku

 

Yhä useampi nainen on sinkku

Naimisiin menevien naisten ja miesten määrä ennätysalhaalla

Avioliiton solmineiden vuosittainen määrä on ennätysalhaisella tasolla. Tästä graafista näet ensimmäisen avioliiton solmineiden ja uudelleenavioituneiden naisten kokonaismäärät vuositasolla vuodesta 1990 alkaen. Uudelleenavioituneista on tarkempaa tilastoa alempana tässä artikkelissa.

NAIMISIIN: Avioliiton solmineet naiset-tilasto (Lähde: Tilastokeskus)

 

Avioliiton solmineet naiset-tilasto (Lähde: Tilastokeskus)

Miesten osalta vastaava kaavio näyttää yhteismäärältä toki samalta kuin edellinen, mutta jaottelussa ensimmäisen avioliiton ja uudelleen avioitumisen välillä on hienoista eroa, mikä näkyy parissa seuraavassa kuvassa selkeämmin.

NAIMISIIN: Avioliiton solmineet miehet -tilasto (Lähde: Tilastokeskus)

 

Avioliiton solmineet miehet -tilasto (Lähde: Tilastokeskus)
Tästä näet tuota hienoista eroavaisuutta miesten ja naisten avioliitto-järjestysnumeron osalta vuosittain:

NAIMISIIN: Ensimmäisen avioliiton solmineet miehet ja naiset -tilasto (Lähde: Tilastokeskus)

 

Ensimmäisen avioliiton solmineet miehet ja naiset -tilasto (Lähde: Tilastokeskus)

Tässä on mielenkiintoinen tilasto siitä, kuinka moni solmi ensimmäisen avioliittonsa 10 vuoden aikajaksolla. Kuviosta voit huomata, että vielä 1990-luvulla moni nainen solmi ensimmäisen avioliittonsa toisella kierroksella olleen miehen kanssa, mutta sittemmin trendi on kääntynyt toisinpäin.

Ensimmäistä kertaa avioituneet miehet ja naiset -tilasto (Lähde: Tilastokeskus)

 

Ensimmäistä kertaa avioituneet miehet ja naiset -tilasto (Lähde: Tilastokeskus)

Kuinka kauan avioliitot kestävät?

Osa avioliitoista on elämänmittaisia. Ne avioliitot, jotka päättyvät avioeroon, kestävät keskimäärin alle 10 vuotta. Sen jälkeen avioeroja on vähemmän, kunnes suurin eropiikki koittaa 30 aviovuoden jälkeen.

Montako vuotta avioparit ovat olleet naimisissa ennen avioeroa? (Lähde: Tilastokeskus)

 

Montako vuotta avioparit ovat olleet naimisissa ennen avioeroa? (Lähde: Tilastokeskus)

Avioerotilastoista voit lukea tarkemmin täältä: Kuinka moni eroaa tänäkin vuonna?

Kuinka moni menee uudelleen naimisiin?

Vielä 1990-luvulla kovin moni ei mennyt naimisiin uudelleen avioeron jälkeen. 2000-luvun hääbuumi, joka näkyi aikaisemmissa trendikäyrissä, näkyy myös alla olevasta kuvasta. Uudelleenavioituminen on kuitenkin säilyttänyt pintansa vahvemmin kuin naimisiinmeno kokonaisuutena tarkasteltuna:

Kirja: Parisuhde, Eroaminen, Avioero

Rakkauden (r)evoluutio -kirja

* Kuunnellaksesi äänikirjana tai lukeaksesi Rakkauden (r)evoluutio -kirjan jopa täysin ilmaiseksi hyödynnä kumppanuuslinkkejä tällä sivulla. Suhde on ”ihan ok”, mutta jotain puuttuu – kannattaako erota

Uudelleen avioituneet miehet ja naiset -tilasto (Lähde: Tilastokeskus)

 

Uudelleen avioituneet miehet ja naiset -tilasto (Lähde: Tilastokeskus)

Naisten uudelleenavioituminen on lisääntynyt hääbuumin aikaan, ja nykyisin suhteellisesti arvioituna yhä useampi naimisiinmenevä nainen on toisella kierroksella.

Naisten uudelleenavioituminen lisääntynyt 2000-luvulla (Lähde: Tilastokeskus)

 

Naisten uudelleenavioituminen lisääntynyt 2000-luvulla (Lähde: Tilastokeskus)

Silloin jos nainen menee naimisiin uudelleen, hän on todennäköisimmin keski-iässä. Eniten uudelleenavioituvia naisia on neli-viisikymppisten ikäluokassa, mutta myös eläkeikään ehtineiden naisten avioituminen uudelleen on selvästi suositumpaa kuin aikaisemmin.

Naisten ikä uudelleenavioituessa

 

Naisten ikä uudelleenavioituessa (Lähde: Tilastokeskus)

Myös miehet, jotka menevät naimisiin, ovat yhä useammin jo toista kertaa vannomassa vihkivalojaan:

Miesten uudelleenavioituminen lisääntynyt 2000-luvulla (Lähde: Tilastokeskus)

 

Miesten uudelleenavioituminen lisääntynyt 2000-luvulla (Lähde: Tilastokeskus)

Miesten keskuudessa varsinkin vanhemmat ikäluokat innostuivat toisen kierroksen hääbuumista 2000-luvun alkupuolella:

Miesten ikä uudelleenavioituessa

 

Miesten ikä uudelleenavioituessa (Lähde: Tilastokeskus)

Mies- ja naisparien avioliitot ja rekisteröidyt parisuhteet

Kun mies- ja naisparien rekisteröidyt parisuhteet ja sittemmin myös avioliitot hyväksyttiin lainvoimaisiksi, naimisiinmeno oli odotetusti suosittua. Sittemmin samaa sukupuolten olevien naimisiinmenotrendi on ollut kasvamaan päin, erityisesti naisparien keskuudessa:

Miesparien ja naisparien solmitut avioliitot ja rekisteröidyt parisuhteet -tilasto

 

Miesparien ja naisparien solmitut avioliitot ja rekisteröidyt parisuhteet -tilasto (Lähde: Tilastokeskus)

Naimisissa olevien määrä yhä suuri

Vaikka Tilastokeskuksen tietojen mukaan naimisissa olevia on nykyisin vähemmän kuin naimattomia ja eronneita, naimisissa olevien määrä on edelleen suuri – noin puolet väestöstä. Aikaisemmissa graafeissa näkynyt naimisiinmenon vähentymisen trendi tasoittuu seuraavissa graafeissa, joissa on mukana myös suuret, naimisissa yhä olevat ikäluokat.

Sinkkunaisten määrä kasvussa

 

Sinkkunaisten määrä kasvussa (Lähde: Tilastokeskus)
Nuoremmat ikäpolvet elävät useammin avoliitossa tai sinkkuina, mikä näkyy näissä molempien sukupuolten omissa graafeissa. Punaisella näkyvät naimisissa olevien suomalaisten määrät ovat edelleen noin miljoonan miehen ja naisen tuntumassa.

Sinkkumiesten määrä kasvussa

 

Sinkkumiesten määrä kasvussa (Lähde: Tilastokeskus)

Naisten pitkä elinikä on lisännyt itsekseen elävien naisten määrää

Seuraavasta kuvasta hahmotat helposti kaikkien ei-naimisissa olevien ja ei-rekisteröidyssä parisuhteessa olevien miesten ja naisten määrät eri ikäluokissa. Nuoremmissa ikäluokissa naimattomia (tai ainakin ei-naimisissa olevia) miehiä on ikäisiään naisia enemmän, mutta eläkeiän koittaessa yhä useampi nainen elää itsekseen.

Tähän voi vaikuttaa naisten pidemmän eliniän lisäksi se, että monet eroavat vasta lasten muutettua pois kotoa eivätkä enää koe ehtivänsä tai haluavansa löytää uutta kumppania.

Toisaalta miehet saattavat naisia useammin valita itselleen reilusti nuoremman kumppanin, ja lähteä toiselle kierrokselle, mikä näkyi aikaisemmissa graafeissa.

Alla oleva kuva antaa vinkkiä kuitenkin myös kaikille vanhemmille naisille: nuoria miehiä on vapaana ikäisiään naisiaan enemmän ja moni nuori mies voi mieluusti haluta kumppanikseen kypsemmän naisen, joka ei vonkaa naimisiin lasten saamisen toivossa. Näin ainakin Rakkauden (r)evoluutio-kirjan tositarina kertoo:

"Olen huomannut tulevani paremmin toimeen itseäni vanhempien naisten kanssa, jotka ovat jo sinut itsensä kanssa ja tietävät mitä haluavat. On vain helpotus ryhtyä parisuhteeseen oman lapsilukunsa jo täyttäneen kypsän naisen kanssa eikä yrittää täyttää biologisen kellonsa tikityksen tahdissa elävien nuorten naisten vaativia isäehdokaskriteereitä."

Ei-naimisissa olevien miesten ja naisten iät vuonna 2019

 

Ei-naimisissa olevien miesten ja naisten iät vuonna 2019 (Lähde: Tilastokeskus)

Lisää mielenkiintoista big dataa parisuhderintamalta:

Sinua saattaa kiinnostaa myös esimerkiksi seuraava artikkeli: Kuinka moni eroaa tänä vuonna?

ILMAISTA INSPIRAATIOTA

OTA YHTEYTTÄ!

UUSIMMAT

Laita hyvä kiertoon!

Mitä ajatuksia tämä artikkeli herätti sinussa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lataa ilmainen e-kirja "Rakastan sinua, mutta..."

4 avaimen työkalupakki turhauttavan ‘Erota vai ei?’-ajatusvyyhdin selkiyttämiseen.