Raha, Omaisuus, Talous

Avoliiton omaisuuden jako – Vältä vaaranpaikat ajoissa!

Laita hyvä kiertoon!

Tiesitkö, mihin sinun on tärkeää varautua, jos sinun vanhempasi ovat avoliitossa ja odotat perintöä? Ja tietysti erityisesti silloin, kun itse olet avoliitossa tai eroamassa siitä? Omaisuuden jako avoliitossa ei ole aina ihan yksiselitteinen juttu. Ei varsinkaan silloin, jos avoliitto on kestänyt pitkään eivätkä taloudelliset asiat ole olleet rakastavaisten huomionkohteena sillä tarkkuudella kuin avoerossa sitten myöhemmin mahdollisesti muistakin asioista riidellessä. Avoliiton omaisuuden jako on asia, johon kannattaa perehtyä ajoissa jo avoliitoon lähdettäessä – tai kun oma vanhempi elää avoliitossa.

Tai jos olet jo pidempään elänyt salasuhteessa yhteisen katon alla rakastajasi kanssa, sinun kannattaa olla tietoinen lainsäädännöstä, jossa kerrotaan myös tällaisesta tilanteesta.

Avioliittolaki ei päde avoliittoihin, ja avoliitot olivat pitkään vain epämääräisiä taloudellisia yhteenliittymiä lain edessä. Vuosituhannen vaihteen naimisiinmenoinnon laannuttua ja avoliittojen yleistyttyä voimakkaasti lopulta myös lainsäätäjät huomasivat vaaranpaikat. Viimein osuvasti juuri aprillipäivänä 1.4.2011 tuli voimaan laki avopuolisoiden omaisuuden osituksesta avoliiton päättyessä eli niin sanottu avoliittolaki.

Tämän artikkelin avulla varmistat helposti ja nopeasti perusfaktat, jotka sinun tulee ottaa huomioon jo avoliiton aikana, kun teillä on kaikki hyvin. Sinun on tärkeää tietää muutama tärkeä asia pahan päivän varalle, jos päädytte eroon jonain päivänä ja avopuolisosi alkaa pistämään kapuloita rattaisiin epäoikeudenmukaisesti…

Tai jos odotat perintöä vanhemmaltasi, joka asuu avoliitossa.

Varaudu pahimpaan, vaikka rakastatkin avopuolisoasi.

Jo avoliiton aikana, kun kaikki on hyvin, kannattaa avopuolisoiden huolehtia sekä rakastamansa kumppanin että omista taloudellisista oikeuksista. Asiasta kirjoitettu lainsäädäntö on selkeää ja helppolukuista, joten omien oikeuksiensa varmistamiseksi ei kannata pelätä lakipykäliä ja jättää varmistamatta faktat ennen kuin avoliitto mahdollisesti loppuu jonain päivänä.

Tässä artikkelissa avopuolisoita koskeva lainsäädäntö puretaan atomeiksi käytännönläheisesti ja selkokielellä. Luettuasi tämän artikkelin voit huoletta elää avoliitossa eikä sinun tarvitse murehtia jääväsi puille paljaille ihan vahingossa, jos avoliittosi päättyykin eroon vaikka joskus vuosikymmenten päästä.

Omaisuuden jako avoliitossa: Ovatko avoparit lainsuojattomia?

Avopuolisoiden netto-omaisuudesta eli varoista ja veloista määrätään vuonna 2011 säädetyssä laissa: Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta (14.1.2011/26). Lain päivitys astui voimaan 1.1.2020 (29.11.2019/1147).

Tämän niin sanotun avoliittolain mukaan kummallakin avopuolisolla on oikeus vaatia yhteistalouden purkamista heidän avoliittonsa päättyessä. Jos toinen avopuolisoista on kuollut, myös hänen perillisensä saa vaatia avoliiton aikaisen omaisuuden jakoa.

Vastaavasti jos itse on perillisenä avoliitossa olleelle vanhemmalleen, itse voi joutua maksamaan hyvitystä kuolleen vanhempansa avopuolisolle. Tämän vuoksi jokaisen olisi hyvä olla tietoinen avoliittolain säädöksistä, olipa itse avoliitossa tai ei.

Avoliittolaki ei koske kuitenkaan kaikkia saman katon alla asuvia. Niin sanotussa avoliittolaissa korostetaan, että avoliittolaki koskee VAIN avopuolisoita, jotka:

  • ovat asuneet yhdessä (yhteistaloudessa) vähintään viisi vuotta TAI
  • ovat saaneet yhteisen lapsen tai yhteisesti huoltamansa lapsen.

Avoliittolaissa mainittu tasaushyvitys, josta kerrotaan tässä artikkelissa alempana, ei koske avopareja, jotka eivät täytä näitä avoliittolain peruskriteereitä. Avopari, joka on ollut yhdessä alle viisi vuotta, ei voi vedota avoliittolakiin omaisuutta ositettaessa.

Myöskään kansankielisesti kutsuttu tuoreempi avopari, jolla ei ole yhteistä lasta, ei ole avopari lain edessä. Toisaalta taas avopari, joka vasta muutti yhteen, katsotaan lain edessä avopariksi samantien, kun heille syntyy yhteinen lapsi.

Kirja: Parisuhde, Eroaminen, Avioero

Rakkauden (r)evoluutio -kirja

* Kuunnellaksesi äänikirjana tai lukeaksesi Rakkauden (r)evoluutio -kirjan jopa täysin ilmaiseksi hyödynnä kumppanuuslinkkejä tällä sivulla. Suhde on ”ihan ok”, mutta jotain puuttuu – kannattaako erota

Milloin pitkä salasuhde muuttuu avoliitoksi lain edessä, jotta avoliiton omaisuuden jako -säännöt pätevät?

Lain alkupykälissä mainitaan mielenkiintoisella tavalla, että laki ei koske yhdessä asuvia rakastavaisia, jotka ovat avioliitossa toisten ihmisten kanssa. Yksiselitteisesti siis: joko olet avioliitossa tai avoliitossa, mutta et voi lain edessä olla sekä avio- että avo-puoliso. Sinua koskee ainoastaan avioliittolaki tai avoliittolaki – tai ei kumpikaan.

Jos pyörität useampaa perhekuviota, saatat jäädä lainsuojattomaksi ainakin avoliittolain näkökannalta. Tavallaan ihan reilua, eikö?

Vaikka avioliiton aikainen salasuhde tiivistyisi niin, että salarakastavaiset muuttaisivat yhteen, avioliitossa olevan on otettava ero, jos mielii päästä avoliittolain piiriin. Vasta avioliiton päätyttyä ja avioeron tultua virallisesti voimaan avoliittolain tarkoittama yhteisasuminen alkaa. Siitä hetkestä lähtien lasketaan lain ‘tasaushyvitysmaksu’, josta kerron tässä artikkelissa tuonnempana.

Avoliitossa avopuolisot omistavat kumpikin oman omaisuutensa itse – ja vastaavat ottamistaan veloista.

Avoliiton aikana avopuolisot omistavat itse oman omaisuutensa ja vastaavat itse hankkimistaan veloista. Huolehdi siis, että se omaisuus, johon sijoitat ansaitsemiasi rahoja, on myös sinun nimissäsi.

Ja yhtä lailla: jos otatte velkaa yhdessä, muista varmistaa, että molempien nimet ovat papereissa. Jos avopuolison luottotiedottomuus estää hänen lainansaannin, varmista, että et tee kuitenkaan kohtuutonta hyväntekeväisyyttä tietämättäsi. Se voi kostautua eron hetkellä.

Avopuolisot saavat tietysti sopia rahankäytöstään vapaasti, mutta lahjavero koskee avopuolisoiden keskinäisiä suuria lahjoituksia. Ethän siis tee niin ainakaan vahingossa.

Avoliiton päättyessä yhdessä ja laillisesti yhteisiin nimiin hankittu yhteisomaisuus jaetaan avopuolisoille lähtökohtaisesti tasan. Jos omistusosuudet voidaan osoittaa olleen muuten kuin 50%-50%, avopuolisoiden yhteisomaisuus jaetaan oikeassa suhteessa. Jos avopuolisoiden omaisuuden jaosta tulee riitaa, oma omaisuus on pystyttävä todentamaan sopimuksista ja kuiteista.

Avoliiton omaisuuden jako: Voiko avopuoliso jäädä puille paljaille, jos avoliitto päättyy eroon?

Jos hankit avopuolisosi kanssa yhteistä omaisuutta tai otatte velkaa, muista huolehtia jo avoliiton aikana kaikissa omaisuutta ja velkoja koskevissa sopimuksissa, että teidän molempien nimet ovat:

  1. Omaisuuden hankintapapereissa (esim. auton kauppakirja)
  2. Yhdessä nostetuissa veloissa (esim. pankkilainan tai luottokorttilainan velkasopimus).

Jos et ole huolehtinut tästä tasapuolisuudesta avoliiton aikana etkä voi todistaa sitä, että vain sinun nimiisi nostamasi laina käytettiin yhteisen omaisuuden hankintaan ja kuitenkin yhteisessä omaisuudessa (esimerkiksi auton kauppakirjassa) näkyy teidän molempien nimet, avoliittonne päättyessä eroon sinä saat yhteisestä auto-varallisuudesta vain puolet, mutta joudut yksin huolehtimaan sitä varten nostamastasi velasta.

Toki jos puolisosi on oikeudenmukainen ja reilu myös erotessanne, hän varmasti antaa periksi. Onnellinen avoliitto ei kuitenkaan takaa onnellista eroa vuosien päästä, joten taloudellisissa asioissa kannattaa molempien huolehtia sekä yhteisestä että omasta edustaan.

Omaisuuden jako avoliiton purkautuessa: Muista kirjallinen ositussopimus!

Avoliiton aikana avopuolisot saavat tehdä keskinäisiä sopimuksia parhaaksi katsomallaan tavalla, ilman muotovaatimuksia. Puolisot saavat sopia toisinkin kuin lain perussäännöt edellyttävät. Toki riitatilanteissa vain kirjalliset sopimukset tai muu aineisto voi todistaa omaisuuden tai velkojen jakautumisen.

Avoliittolaki määrää muotovaatimuksesta vain avoeron osalta. Avoliiton päättyessä omaisuus ositetaan. Ositussopimus on tehtävä kirjallisesti ja se kannattaa myös nimetä ositussopimukseksi, jotta jommankumman avopuolison kuollessa hänen perillisensä eivät voi alkaa kalastelemaan jo kertaalleen jaettua yhteisomaisuutta.

Muutoin ositussopimuksen muoto on vapaa. Ositussopimukseen tulee pyytää kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset.

Jos avopuolisoiden omaisuus ja velat jakautuvat epätasaisesti, onko mitään tehtävissä?

Jos ex-avopuolisot eivät saa sovittua yhteistä omaisuuttaan oikeudenmukaisesti molempia tyydyttävällä tavalla, käräjäoikeudelta voi hakea virallista pesänjakajaa hoitamaan homman lain pykälien mukaisesti.

Jos avopuolisot ovat olleet avoliitossa pitkään, avoliiton päättyessä eroon osapuolten yhdessä hankkiman omaisuuden jakautumista voidaan sovitella. Lain hengen tarkoituksena on kohtuus ja oikeudenmukaisuus. Yhteistalouden purkaminen suoraviivaisesti vain pelkkien sopimusperusteisten omistus- ja velkasuhteiden pohjalta ei saa johtaa siihen, että toinen avopuoliso saa perusteetonta, kohtuutonta etua toisen kustannuksella. Oikeus ja kohtuus pätee Suomessa.

Avoliiton omaisuuden jako: Oikeus ja kohtuus ennen kaikkea!

Avopuolisoiden yhteisomaisuutta koskeva laki määrää, että omaisuuden ja velkojen erottelun jälkeen lopputulemaa voidaan vielä sovitella harkinnanvaraisella “hyvityksellä” sille osapuolelle, joka on esimerkiksi hoitanut kodin ja auttanut toista osapuolta kartuttamaan tai säilyttämään omaisuuttaan sillä aikaa.

Pelkkä yhteisen hyvän eteen työskentely ei kuitenkaan ole kriteerinä, vaan hyvityksen määrittäminen edellyttää myös sitä, että ilman hyvitystä, pelkästään nimiperusteisesti tehtävä omaisuuden jako aiheuttaisi kohtuutonta haittaa tai etua toiselle. Pienistä summista ei kannata alkaa nysväämään exän kanssa.

Milloin avopuolisolla on oikeus arvionvaraiseen hyvitykseen?

Edellä kerrottiin osa hyvityksen perusedellytyksistä, mutta asiaa on tarkennettu avoliittolaissa hieman lisää. Avoliittolaissa tarkoitetuksi, avopuolisoiden yhteistaloutta hyödyttäneeksi panokseksi avoliiton aikana voidaan katsoa esimerkiksi:

  • oman varallisuuden käyttäminen yhteiseen talouteen tai toisen avopuolison omaisuuden kartuttamiseen tai säilyttämiseen
  • yhteisen varallisuuden käyttäminen toisen avopuolison omaisuuden kartuttamiseen tai säilyttämiseen
  • työskentely yhteisen talouden tai toisen avopuolison omaisuuden hyväksi.

Jos olette avoliiton aikana saaneet kolme lasta, joista jokaisesta jäit hoitovapaalle ja olit poissa työelämästä useamman vuoden, sinun urasi ei ole kehittynyt, palkkapussisi ei ole kasvanut eikä eläkkeesi ole karttunut tuona aikana. Kun olet hoitanut lapset ja kodin, olet mahdollistanut avopuolisosi uranousun ja isomman palkkapussin avopuolisosi tilille. Tai jos olette koko perheen voimin muuttaneet ulkomaille puolisosi työn perässä ja sinä olet jäänyt kotiin lasten kanssa, sinun omaisuutesi ja eläkkeesi eivät myöskään kartu. Nämä eivät yksistään kuitenkaan välttämättä aiheuta sinulle kohtuutonta haittaa suhteessa siihen omaisuuteen, jonka puolisosi saisi avoeron yhteydessä.

Jos taloudellinen vaikutus on kuitenkin merkittävä, tällöin eron sattuessa avopuolisosi tulee korvata vaivannäkösi teidän yhteisten lasten hoidon, yhteisen kodin ylläpidon ja hänen uransa edistämisen eteen. Jos avopuolisosi kieltää lakisääteisen vastuunsa, sinun tulee hakea oikeutta käräjäoikeudesta. Pelottelun alle ei kannata kaatua.

Tätä avoliiton päättyessä määritettävää mahdollista hyvitystä on vaadittava omaisuuden erottelussa ja kanne käräjäoikeudessa on nostettava puolen vuoden sisällä (kuuden kuukauden kuluessa) ex-avopuolisoiden omaisuuden erottelusta. Hyvitykselle ei ole selkeitä taulukkosummia, vaan se määritetään tapauskohtaisesti käräjäoikeuden tasapuolisen tuomarin päätöksellä.

Voivatko avopuolisot jakaa omaisuutta toisilleen liikaa?

Avopuolisot eivät ole avioliittolain alaisia eikä heidän omaisuutensa siten kuulu toiselle osapuolelle. Jos eron hetkellä avopuoliso kuitenkin jostain syystä, hyvää hyvyyttään haluaa lahjoittaa ex-avopuolisolleen extra-omaisuutta, sitä käsitellään verotuksessa normaalina lahjana. Ja lahjasta menee lahjavero.

Lahjaverolainsäädäntö pätee myös avoliiton aikana, sillä avopuolisoiden omaisuus on lähtökohtaisesti kummankin henkilökohtaista omaisuutta. Jos omaisuuttaa lahjottaa muille – esimerkiksi avopuolisolleen – se on lahjaveron alaista.

Liiallinen runsaskätisyys lienee kuitenkin harvinaisempaa avoliittojen päättyessä eroon. But just in case, jos näin haluatte toimia, niin muistakaa ottaa myös mahdolliset veroseuraamukset huomioon. Verolainsäädäntö muuttuu jatkuvasti – kuten monet muutkin lait – joten varmista aina ajantasainen lainsäädäntö avoliittoa koskevista asioista. Löydät jokaisen lain ilmaiseksi ja nopeasti netistä googlaamalla “Ajantasainen lainsäädäntö”. Tässä suora linkki sinulle: FINLEX Ajantasainen lainsäädäntö.

Onko lyhyessä avoliitossa mitään taloudellista suojaa?

Aikaisemmin kerroin, että avoeron hetkellä kohtuullistavaan taloudelliseen hyvitykseen ovat oikeutettujan vain avoparit, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa (esim. yhteinen koti ja pankkitili) vähintään viisi vuotta tai joilla on (tai on ollut) yhteinen lapsi. Onko siis lyhyemmässä avoliitossa mitään suojaa taloudelliselta näkökannalta ajateltuna?

Avoliitossa, joka ei täytä avoliittolain kriteereitä, taloudellinen suoja koskee lähinnä omaisuuden kartuttamista omalla työllä tai perinnön kautta. Molempien oma omaisuus on siis jo lähtökohtaisesti turvassa. Jos itse saa parempaa palkkaa tai tiedossa on perintöä, niitä ei jaeta automaattisesti puoliksi kuten avioliitossa. Toki avioparitkin voivat tehdä avioehdon, jolloin vaikutus on sama kuin avoliitossa lähtökohtaisesti. Myös perinnön antaja voi sulkea perillisen aviopuolison testamentilla pois edunsaajista. Jos testamenttia eikä avioehtoa ei ole erikseen tehty, avioliitossa kaikki jakautuu lähtökohtaisesti puoliksi.

Avopuolison kuollessa toinen ei ole oikeutettu automaattiseen perintöön, vaan se on haluttaessa varmistettava keskinäisellä testamentilla. Tämä voi olla tärkeää, jotta kuolleen avopuolison perikunta ei savusta surevaa avo-leskeä heidän yhteisestä asunnostaan. Muutoin perikunnalla on oikeus määrätä perimästään omaisuudesta.

Omaisuuden jako avoliitossa: Vältä sudenkuopat ja rakasta täysillä

Isoissa hankinnoissa ja velkakirjoissa kannattaa olla aina tarkkana, mutta pilkunviilaajaksi ei sentään tarvitse ryhtyä. Jos ostatte yhteiseen kotiinne tavaroita yhdessä, ei jokaiseen tarvitse omia nimikirjaimia. Omaisuus, jota ei ole “nimikoitu” kummallekaan, on lähtökohtaisesti yhteistä.

Tosin avoeron hetkellä joku kettumainen talousniilo saattaa sepittää yhdessä ostamanne sohvan olevan vain hänen ja todisteena hän näyttää pankkitiliotettaan, jossa näkyy hänen maksamansa sohvaostos. Vaikka sinä olisit antanut oman osuutesi sohvasta käteisellä hänelle, siitä tuskin on jäänyt samanlaista “todistusaineistoa”.

Kun rahasumma on mielestäsi “tarpeeksi” suuri, huolehdi, että oikeutesi omaisuuteen on merkitty edes keskinäisiin sopimuksiinne. Myös jos annat avopuolisollesi lainaa, laatikaa keskinäinen velkakirja, niin raha-asioista ei ainakaan tarvitse väitellä avoliiton aikana eikä sen mahdollisen eron aikaan. Jokaisen oma kipukynnys on oman päätöksen päässä: siinä, missä joku vaatii itselleen jokaisen euron vaikka väkisin, joku toinen on hövelimpi.

Jos avoliiton omaisuuden jako ja rahariidat ratkaisevat rakkaussuhteen sisällön ja suunnan…

Pikkuostoksissa on turha säätää liikoja. Kun rakkaus riittää, rahastakaan ei tule riitaa.

Moni sanoo parisuhteensa päättyneen rahariitoihin, mutta minä en sitä lähtökohtaisesti usko. Tietysti taloudelliset vaikeudet rasittavat suhdetta, mutta jos rakkaussuhteen todelliset peruspilarit (joihin raha ei lukeudu!) ovat kunnossa, “erosimme rahan vuoksi” on vain kepeästi keksitty tekosyy.

Tuohon moni kuitenkin uskoo, koska on kuullut sen muiden kepeiden selittelijöiden suusta tarpeeksi monta kertaa.

Mutta millaiseen rakkauteen sinä uskot?

Toivon sinulle onnellista rakkauselämää missä tahansa muodossa. Toivon sinulle ja avopuolisollesi lähimmäisenrakkautta myös silloin, jos jostain syystä jonain päivänä satutte päätymään eroon. Ja kaikesta yhteisestä hyvästä huolimatta avoliiton aikana tai sen päättyessä, huolehdi itse itsestäsi. Myös taloudellisesti.

Sinua saattaa kiinnostaa myös:

Kliininen hypnoterapeutti, NLP-valmentaja, Tietokirjailija Kati Niemi

Ajanvaraus

Coaching-, hypnoterapia- ja NLP-valmennus-ajanvaraus etänä ja kasvotusten tällä sivulla. Tervetuloa voimaantumaan! “Kiitos kaikesta tuestasi tämän vuoden aikana!🤗 Sinä koppasit minut turvaverkkoon, kun olin putoamassa; en

ILMAISTA INSPIRAATIOTA

OTA YHTEYTTÄ!

UUSIMMAT

Laita hyvä kiertoon!

Mitä ajatuksia tämä artikkeli herätti sinussa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lataa ilmainen e-kirja "Rakastan sinua, mutta..."

4 avaimen työkalupakki turhauttavan ‘Erota vai ei?’-ajatusvyyhdin selkiyttämiseen.