Rekisteri- ja tietosuojaseloste sekä yleiset kaupan ehdot

(Viimeisin päivitys 7.6.2021)

Tämä on Lingu House Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste sekä kuvaus yleisistä kaupan ehdoista Lingu House Oy:n tuotteiden ja palveluiden (esimerkiksi verkkokurssien) ostoissa.

1. Rekisterinpitäjä/Myyjä ja yhteyshenkilö

Lingu House Oy (Y-tunnus 2151489-5)
Yhteyshenkilö: Kati Niemi
Sähköposti: k a t i . j o . n i e m i _A-T_ g m a i l . c o m
Puhelin: + 3 5 8 5 0 4 5 8 4 1 8 5

2. Rekisterin nimi

Lingu House Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterissä käsittelemme asiakkaiden sekä sivuston kävijöiden antamia tietoja ja niiden käyttötarkoituksia.

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakkuus, jäsenyys viikkokirjelistalla, rekisteröidyn suostumus tai sopimus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakkaiden henkilötietojen ajantasainen hallinta asiakkuuden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen, sekä markkinointi ja suoramarkkinointi (myös ennen maksullisen asiakassuhteen alkamista), ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä. Käyttötarkoituksena on myös tuotteiden ja palveluiden markkinointi sekä tilastointi ja analysointi, affiliatemarkkinoinnin toteuttaminen sekä markkinointi digitaalisissa palveluissa, mukaan lukien (mutta ei näihin rajoittuen) Googlen, Facebookin ja muiden sosiaalisten medioiden palvelut sekä sähköpostimarkkinoinnin ohjelmistot.

Henkilötietojen käsittely perustuu Lingu House Oy:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

4. Profilointi

Lingu House Oy voi osana henkilötietojen käsittelytoimia toteuttaa asiakkaan automaattista profilointia. Profiloinnin seurauksena rekisteröity saa hänelle paremmin kohdennettuja markkinointiviestejä, sekä asiakkuutensa mukana saatavia vapaaehtoisia etuja.

Esimerkiksi jos tarjoamme asiakkaallemme tuotetta, voimme tehdä sen käyttäen rekisteröidyn asiakastietoja. Esimerkiksi liittyessäsi Rakkauden (r)evoluution Klubikirjeen tilaajaksi, saat Klubikirjeiden ohessa ajoittain myös hyödyllisiä vinkkejä tulevista verkkokursseista tai muista Rakkauden (r)evoluution / Lingu House Oy:n tuotteista ja palveluista. Voit milloin tahansa halutessasi myös poistua esimerkiksi tämänkaltaisten viestien saajien joukosta (‘unsubscribe’).

5. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Rekisterissä käsitellään asiakkaidemme henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • Rekisteröidyn kotipaikka
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
 • Rekisteröidyn puhelinnumero
 • Sähköisen viestinnän tunnistetiedot;
 • IP-osoitteet
 • Organisaatio ja rekisteröidyn asema
 • Muut yhteystiedot
 • Profiilit sosiaalisen median palveluissa
 • Tiedot tilatuista tai ladatuista palveluista (maksulliset tai ilmaiset)
 • Laskutustiedot

Näitä tietoja vastaanotamme sähköpostitse, sähköisillä yhteydenotto-, lataus- ja liittymislomakkeilla, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Sähköpostijärjestelmästä poistamme epäaktiivisten käyttäjien tiedot säännöllisin väliajoin, enintään kerran kolmen vuoden aikajaksolla.

6. Tietojen luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme koskaan luovuta tietoja kolmansille osapuolille ulkopuolisten toimijoiden markkinointitarkoituksessa.

Rekisteröidyn tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, kun alihankintana käytetty palvelu tai ohjelmisto näin vaatii. Kaikki valitut palvelut ovat sitoutuneet EU:n Privacy Shield -standardiin. Näitä ohjelmia ja palveluita ovat:

 • Googlen palvelut, kuten Google Analytics -kävijäseuranta
 • Facebook ja Instagram
 • ActiveCampaign-sähköpostimarkkinointiohjelmisto

Lingu House Oy:n sivustolta, sosiaalisen median kanavista tai sähköpostiviesteistä voidaan linkittää kolmansien osapuolten sivustoille. Nämä sivustot eivät ole Lingu House Oy:n hallinnassa, joten rekisteröidyn velvollisuus on tutustua ja hyväksyä näiden sivustojen omat tietosuojaselosteet. Osa linkeistä voi olla affiliate-linkkejä; kun asiakas ostaa tuotteen klikattuaan linkkiä, Lingu House Oy saa ostosta komission. Tästä ei koidu lisäkustannusta asiakkaalle. Lingu House Oy suosittelee vain luotettavia, hyväksi havaittuja tuotteita tai palveluita.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu sähköiseen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yrityksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu ja turvattu niin, ettei niihin päästä käsiksi kolmannen, eli vieraan osapuolen ansiosta.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa, vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat, tallennetut henkilötiedot.

Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa, vastustaa henkilötietojen käsittelyä tai vaatia käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista rekisteristä tietosuojalain mukaisesti. Rekisteröidyllä on kaikki EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.

Muutospyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja rekisterinpitäjä voi tarkastaa rekisteröidyn henkilöllisyyden. Muutospyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostitse tai kirjeitse tämän selosteen luvussa 1 oleviin yhteystietoihin. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle pääsääntöisesti yhden kuukauden kuluessa.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

9. Evästeet

Evästeet tallentuvat käyttämäsi laitteen selaimeen ja ne auttavat sivustoa toimimaan halutulla tavalla. Lisäksi kolmansien osapuolten (Google ja Facebook) seuranta- ja markkinointievästeillä voidaan tunnistaa sivustolla usein vieraileva kävijä. Lingu House Oy käyttää sivustollaan evästeitä, jotka auttavat meitä parantamaan palvelua, analysoimaan kävijätilastoja sekä kohdentamaan markkinointia. Voit muuttaa evästeasetuksia selaimessasi. Sallimalla evästeet autat meitä kehittämään palveluamme ja tavoittamaan sinut paremmin.

10. Kaupan ehdot

Tilaaminen ja toimitus: Lingu House Oy tarjoaa asiakkailleen erilaisia tuotteita ja palveluita, myös sähköisesti. Verkkokaupassa tilattavat tuotteet (esimerkiksi verkkokurssit) valitaan lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus vahvistetaan ja esimerkiksi sähköisen palvelun toimitus (esimerkiksi verkkokurssin kirjautumistunnukset) aloitetaan antamaasi sähköpostiosoitteeseesi, kun olet maksanut ostoskorin sisällön verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden ja palveluiden hinnat sekä mahdolliset toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet hintoineen.

Käyttöoikeudet: Saat tunnukset sinulle luotuun käyttäjätiliin ostoksesi (esimerkiksi verkkokurssin) maksusuorituksen jälkeen. Saat siis esimerkiksi verkkokurssin käyttöösi maksusi rekisteröidyttyä loppuun asti. Jos kohtaat teknisiä haasteita esimerkiksi kirjautumisessa verkkokurssialustalle, otathan välittömästi yhteyttä Myyjään, joka huolehtii materiaalien toimituksesta sinulle normaalien työpäivien aikana kohtuullisessa ajassa. Materiaali on käytettävissäsi 12 kuukautta ostohetkestä. Vain tuotteen tai palvelun ostanut henkilö saa käyttää materiaalia, jonka jakaminen, levittäminen, kopiointi tai tallentaminen on kielletty. Tekijänoikeuslainsäädännön mukaiset lainaukset/sitaatit ovat sallittuja vähäisessä määrin ja lähteen mainitsemalla. Jos haluat hyödyntää materiaaleja, pyydäthän Lingu House Oy:n nimenomaisen luvan hyvissä ajoin etukäteen ja odota vahvistusta ensin.

Maksuliikenteen järjestäjät: Lingu House Oy:n verkkokauppa käyttää tavanomaisia, yleisesti käytössä olevia verkkomaksutapoja, jotka luotettavat maksuliikennejärjestäjät Visma Pay ja PayPal ovat tuottaneet. Kaikki rahaliikenne kulkee siis näiden luotettavien tahojen välityksellä. Verkkokaupan yhtenä maksuvälittäjänä toimiva Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4) on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Lisätietoja Visma Pay-maksuvaihtoehdoista: Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yritykselle.

 • MobilePay-lompakollasi voit maksaa, mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.
 • Pivo-maksutavan käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/
 • Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Hintojen ja toimitusehtojen muutokset: Lingu House Oy pidättää oikeuden tämän sivun tietojen lisäksi muun muassa toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin.

Arvonlisävero: Lingu House Oy:n kotipaikka on Suomessa. Tuotteiden ja palveluiden hinnat sisältävät automaattisesti Suomen arvonlisäveron, esimerkiksi verkkokurssien osalta 24%. Verkkokaupassa näkyvät hinnat ovat siis arvonlisäveron jo sisältäviä myyntihintoja.

Reklamaatiot: Palautetta voit lähettää verkkokurssin palautelomakkeella sekä kurssimateriaalissa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Koska saat digitaalisen sisällön käyttöösi sähköisesti maksuvahvistuksen jälkeen, verkkokurssilla ei ole palautusoikeutta. Tilaamalla tuotteen suostut siihen, että sähköisen palvelun toimitus aloitetaan eikä peruuttamisoikeutta ole. (KSL 6:15.2)

Akuutissa parisuhdekriisitilanteessa: Verkkovalmennusten monimuotoiset harjoitukset on tarkoitettu esimerkiksi itseluottamuksen lisäämiseen sekä epävarmuuden, negatiivisten ajatusten ja lievän, hetkellisen ahdistuneisuuden itseavuksi. Jos kuitenkin koet ylivoimaista ahdistusta, kärsit mielenterveyden häiriöistä tai muusta sairaudesta ja pidempiaikaisista oireista, jotka voivat lisätä ahdistustuntemuksiasi tai masentuneisuutta, olethan yhteydessä terveydenhoitoalan ammattilaisiin matalalla kynnyksellä. Muistathan, että verkkovalmennukset eivät sovellu esimerkiksi akuutin parisuhdekriisin hoitoon yksistään eivätkä ne korvaa henkilökohtaisesti räätälöityä parisuhde- tai yksilöterapiaa, vaikka moni Lingu House Oy:n tarjoama valmennus sisältääkin terapeuttisiin menetelmiin perustuvia harjoituksia ja moniin tilanteisiin hyödyllisiä luentoja.

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen ja yleisiin kaupan ehtoihin

Tätä tietosuojaselostetta ja näitä yleisiä kaupan ehtoja voidaan päivittää ajoittain esimerkiksi lainsäädännön, toiminnan tai käytettyjen järjestelmien muuttuessa tai Lingu House Oy:n tarpeiden mukaan. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt rekisteri- ja tietosuojaselosteen ehdot.