Sympatia vs Empatia: Millainen on sympaattinen tai empaattinen ihminen?

Sympatia vs Empatia: Millainen on sympaattinen tai empaattinen ihminen?

Laita hyvä kiertoon!

Parisuhdeongelmien keskellä molempien puolisoiden ihmissuhdetaidot joutuvat koetukselle. Sanotaan, että kärsivää puolisoa kohtaan pitäisi olla empaattinen tai sympaattinen, mutta mitä nuo termit tarkoittavat käytännössä? Ja mitä eroa on sympatialla ja empatialla, vai ovatko ne oikeastaan ihan sama asia? Mitä on empatia ja millainen on empaattinen puoliso? Entä onko sympatia sitten jotain erilaista? Ja miten voisin olla sympaattinen puolisoani tai exääni kohtaan – vai voiko sympaattisuudesta olla jopa haittaa?

Tässä artikkelissa käydään läpi:

Empatian ja sympatian osoittaminen puolisoa, exää ja muita kohtaan

Parisuhdeongelmat ja esimerkiksi erotilanteet heijastuvat myös pariskunnan läheisiin. Joten miten voisi osoittaa sympatiaa – tai empatiaa – läheistä kohtaan tämän parisuhdevaikeuksien tai eron keskellä? Entä millä tavalla sympaattinen/empaattinen henkilö ei toimi ottaessaan kantaa läheisensä parisuhde- ja erotilanteisiin?

Ja mitä se myötätunto tai itsemyötätunto sitten oikein ovat? Miksi näin monenlaisia termejä ylipäätänsä tarvitaan, kun eikös käytännössä ole kyse suht samasta asiasta eli ole kiva muille niin kuin itsellesikin?

Saman teeman eli tunnetaitojen ympärillä tässä toki pyöritään. Yksinkertaistetusti voi sanoa, että empaattisuus kannattaa aina, mutta sympaattisuus voi aiheuttaa ongelmiakin. Joten jos exäsi kiukuspäissään syyttää sinua, että et ole yhtään sympaattinen häntä kohtaan, niin voit todennäköisesti vastata olevasi mieluummin empaattinen hänen seurassaan 🙂

Käydään nyt läpi sympatian ja empatian sekä myötätunnon ja itsemyötätunnon eroavaisuuksia, niin saat helposti käsityksen näiden tärkeiden taitojen termeistä – ja niistä käytännön keinoista, joilla voit olla empaattinen ja sympaattinen puoliso sekä suhtautua muihinkin ihmisiin (ja itseesi!) sympaattisesti tai ainakin empaattisesti!

Mitä yhteistä on empatialla ja sympatialla?

Empatialla ja sympatialla on paljonkin yhteistä, mutta myös eroavaisuuksia. Käydään ensin läpi yhtäläisyyksiä.

Ensinnäkin molemmat sanat, empatia ja sympatia, perustuvat samaan, alunperin kreikkalaiseen juurisanaan path (πάθ) tai pathos (πάθος), joka tarkoittaa sekä tunnetta että oiretta tai tautia. Tämän vuoksi tuosta samasta kreikankielisestä juurisanasta on johdettu monia psykologiassa käytettyjä termejä empatian ja sympatian lisäksi, kuten apatia ja apaattinen, antipatia, patologia, patogeeni, patologinen, sosiopaatti ja psykopaatti sekä adjektiivi pateettinen (engl. pathetic). Myös osteopatia/osteopaatti ja telepatia perustuvat samaan sanaan. Täältä voit lukea listan näistä kreikan path-liitännäisistä englanninkielisistä sanoista.

Kuten huomaat, samankaltaisia sanoja on monta, mutta niillä on myös vissit erot. Empatia ja sympatia liittyvät hyödyllisiin tunnetaitoihin, kun taas nuo useimmat muut liittyvät sairauksiin. Eroavaisuutta on kuitenkin myös empatian ja sympatian välillä. Käydään siis molempien tunnusmerkkejä läpi, niin oivallat, milloin sinun kannattaa olla sympaattinen tai empaattinen, ja milloin taas ei!

Mitä empatia on? Entä mitä hyötyä on empaattisuudesta?

Mikä on empatia? Entä miksi empaattisuus on niin tärkeää parisuhteissa ja ex-puolison kanssa toimittaessa?

Kuten edellä totesin, empatia perustuu tunnetta ja kokemusta tarkoittavaan kreikankieliseen sanaan (πάθ = path, πάθος = pathos; suomeksi paatos), jota edeltää ’em’ (kreikaksi ἐμ), joka puolestaan tulee sanasta ἐν (en = englanniksi “in”) eli “sisällä”. Tämä pieni sanatutkimus (lue lisää täältä) kertookin oikeastaan kaiken empatiasta, eli tiivistetysti voi sanoa, että empatia (ἐμπάθεια eli empatheia) tarkoittaa käytännössä “tunteen sisällä”!

Empaattisuus tarkoittaa kykyä asettua toisen ihmisen asemaan niin, että pystyy nähdä kulloisenkin tilanteen tuon toisen henkilön näkökulmasta eikä vain omasta näkökulmasta.

Empaattisuus perustuu sille, että henkilöllä on ensin taito tunnistaa, nimetä ja ilmaista omia tunteitaan. Empatia tarkoittaa siis monipuolisia tunnetaitoja, joita tarvitaan kaikissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa – ellei halua herkästi riitaantua muiden kanssa!

Siksi empatia on niin tärkeää myös parisuhteessa ja ex-puolison kanssa toimiessa. Käydään siis seuraavaksi läpi, miten empaattinen ihminen konkreettisesti käyttäytyy ja sitten aletaan etsimään niitä eroavaisuuksia siinä, millainen on sympaattinen ihminen verrattuna empaattiseen yksilöön. Niissä on nimittäin selkeä ero, vaikka molemmissa termeissä onkin kyse tunnetaidoista!

Millainen on empaattinen ihminen käytännössä?

Empaattinen henkilö kykenee asettumaan esimerkiksi puolison tai exän saappaisiin ja tarkastelemaan käsillä olevaa tilannetta hänen näkökulmastaan. Empaattinen puoliso tunnistaa kumppaninsa tunteet ja asettuu riittävästi samalle aaltopituudelle niin, että toinen saa tuntea tulevansa kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Empaattinen ihminen ymmärtää toisen tunteita ja pitää häntä samanarvoisena kuin itse on.

Empaattinen ihminen kykenee erittelemään toisen ihmisen tunteet omista tunteistaan ja ymmärtää tai ainakin hyväksyy toisen yksilön näkökulman olemassaolon. Empaattinen puoliso osaa tarkastella puolisoiden keskinäisiä rooleja monelta kantilta eikä hae vastakkainasettelua ja haasta riitaa.

Usein väärinymmärrykset parisuhteissa tai riidat ex-puolison kanssa johtuvat kuuntelutaitojen heikkoudesta ja siitä, ettemme ymmärrä toisen ihmisen lähtökohtaa ja näkökulmaa. Usein riittäisi se, etä molemmat ymmärtäisivät, että molemmat katsovat tilannetta oman lapsuutensa ja muiden, mahdollisesti vaikeiden kokemusten hiomien linssien läpi eikä kumpikaan ole tahallaan kettumainen kumppani tai exä.

Empaattinen ihminen ei osoita ylemmyys- eikä alemmuuskompleksista kertovia piirteitä, vaan suhtautuu toiseen ihmiseen vertaisenaan. Empaattisuus ei siis tarkoita myöskään itsen alentamista, vaan molempien samanarvoisuuden tunnustamista. Tasa-arvoiseen suhtautumiseen liittyen voit lukea tämän mielenkiintoisen koosteen miesten ja naisten välisen tasa-arvon toteutumisesta parisuhteissa: Tasa-arvo parisuhteessa: utopia, saavutettu vai mennyt liian pitkälle?

Käytännössä empaattinen puoliso on kiinnostunut puolisostaan ja osoittaa kiinnostuksensa esimerkiksi lämpimällä katsekontaktilla ja nojautumalla lievästi puolisonsa suuntaan eikä käännä selkäänsä, kun toinen puhuu. Empaattinen puoliso osoittaa kiinnostusta puolisonsa tarinaan myös esimerkiksi nyökkäilemällä ja esittämällä jatkokysymyksiä: “Okei, kerro lisää, kulta.” Empaattisen puolison katse ei eksy kännykkään eikä hän puhu toisen päälle, kun puolisolla on juttu kesken.

Empaattisen henkilön vastakohta on narsisti, joka vähättelee, moittii tai muutoin arvostelee ja kritisoi puolisoaan. Narsistisesta puolisosta voit lukea täältä: NARSISMI PARISUHTEESSA: Onko puolisoni narsisti?

Ovatko toiset ihmiset vaan luonnostaan empaattisia vai voiko empatiaa oppia?

Jotkut ihmiset ovat luonteeltaan empaattisempia kuin toiset. Kuten kaikkien muidenkin persoonallisuuspiirteiden, niin myös empaattisuuden taustalla on osittain geneettisiä, perinnöllisiä taipumuksia ja osittain lapsuudessa useimmiten vanhemmilta opittuja tapoja, jotka vakiintuessaan ilmenevät melko automaattisena empaattisuutena. Jos suvussa on paljon empaattisia ihmisiä, mahdollisesti geeniperimä on ollut suotuisa ja tällöin geneettisesti empaattisemman vanhemman on helpompaa kasvattaa lapsensakin empaattisiksi. Geenit ja ympäristötekijät ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Aivojemme ajatus- ja sitä myöten myös tunneradat muokkautuvat jatkuvasti, läpi elämän. Aivomme ovat plastiset eli muokkautuvat jatkuvasti uusien kokemusten myötä. Vastaavasti edellä mainittu, samaan path/tunne-sanaan perustuvan psykopatian 1. tyypin taustalla on vahvasti geneettinen taipumus, kun taas kakkostyypin psykopatia johtuu pikemminkin lapsuudessa koetusta kaltoinkohtelusta ja traumoista. Lapsuusiän kasvatus ja myöhemmätkin kokemukset vaikuttavat niihin piirteisiin, joita ilmennämme – hyvässä ja pahassa.

Sinunkin aivosi kykenevät muokkautumaan edelleen. Jos sinun aivosi eivät olisi plastiset, et pystyisi muistamaan enää huomenna, mitä teit tänään. Kokemuksesi tallentuvat muistoiksi ja sinä itse valitset oman toimintasi eli ne kokemukset, joilla muokkaat aivojasi suhtautumaan esimerkiksi empaattisemmin jatkossa omaan puolisoosi tai exääsi. Vaikka sinä et olisi saanut verenperintönä empaattisuutta etkä lapsena olisi saanut empaattista hoivaa ja siten sinulla ei olisi vahvoja tunnetaitoja empaattisuuden saralla, niin sinäkin voit kuitenkin oppia empaattisemmaksi harjoittelun avulla. Todennäköisesti olet ainakin hieman harjoitellut näitä taitoja parisuhteessasi, mutta kenties parantamisen varaa vielä löytyy?

Empaattisuus ei siis ole vain automaattista, luonnollista myötäelämisen taitoa, vaan sinä voit myös täysin tietoisesti päättää ilmentää empatiaa missä tahansa vuorovaikutustilanteessa. Tämä harjoittelu edellyttää sinulta toki enemmän vaivannäköä nyt aikuisena kuin jos olisit omaksunut empaattisen olemuksen helposti jo lapsuuskodissasi.

Empatiaa tarvitaan toisten ihmisten ymmärtämisessä, joten empatiataitoja kannattaa harjoitella. Yhteiselämä puolison ja exän kanssa onnistuu paremmin, kun empatiataitoja harjoittelee tietoisesti ja harjoittaa empatiaa sitten myös käytännössä enemmän. Siksi myös Rakkauden (r)evoluutio-kirjassa on esimerkiksi näkökulmanvaihdos- ja muita empatia-harjoituksia. Usein se oma rakas puoliso tai se välillä ärsyttävä exä on parhaita harjoitusvastuksia!

Kirja: Parisuhde, Eroaminen, Avioero

Rakkauden (r)evoluutio -kirja

* Kuunnellaksesi äänikirjana tai lukeaksesi Rakkauden (r)evoluutio -kirjan jopa täysin ilmaiseksi hyödynnä kumppanuuslinkkejä tällä sivulla. Suhde on ”ihan ok”, mutta jotain puuttuu – kannattaako erota

Mitä sympatia on? Millainen on sympaattinen henkilö?

Sympatia eli myötätunto on kykyä kokea onnellisuutta toisen ihmisen ilosta ja mielihyvästä, sekä tuntea tuskaa tai surua toisen voidessa huonosti. Sympaattisuus on eläytymistä toisen tunnetiloihin.

Sympatiaa on voitu selittää neuropsykologisesta näkökulmasta, aivojen peilisoluja tutkimalla. Sympaattisen henkilön aivoissa peilisolut käytännössä heijastavat hänen puolisossaan (tai muussa henkilössä) tunnistamiaan tunteita niin, että henkilö voi eläytyä toisen tunnetilaan. Esimerkiksi kun katsot jotain nettivideoita joidenkin nuorten toilailuista, saatat säpsähtää välillä ja tuntea melkein kipua tai kuvotusta videolla seikkailevan sankarin puolesta.

Sympaattisena henkilönä siis eläydyt hassujen kotivideoiden päähenkilöihin, ja samalla tavalla voisit sympatiseerata puolisoasikin ihan arkisemmissakin kotitoilailuissa. Meillä kaikilla on aivojen peilisoluja, joten lähtökohtaisesti me kaikki kykenemme sympaattisuuteen eli muiden ihmisten ilot ja surut tarttuvat meihin pienistäkin, myös sanattomista tunnevihjeistä.

Miten sinä itse sympatiseeraat puolisoasi, exääsi tai ystäviäsi, kun he kertovat hyvistä tai huonoista kokemuksistaan?

Millainen on liian sympaattinen ihminen?

Sympatia on kykyä kokea tunteita yhdessä puolisonsa tai kenen tahansa muunkin kanssa, ja lähtökohtaisesti sympaattisuus on hyvä taito meille kaikille. Sympatian osoittaminen ei ole kuitenkaan aina hyväksi.

Esimerkiksi monessa ammatissa liiallinen sympaattisuus on haitallista. Esimerkiksi lääkäri ei voi pillahtaa itkuun kertoessaan diagnoosiaan syöpäpotilaalle eikä parisuhdeterapeutti voi jäädä vain surkuttelemaan petetyksi tai jätetyksi tullutta asiakastaan, vaikka häntä kuinka harmittaisi kivan asiakkaansa tuleminen kaltoinkohdelluksi.

Toki nämä esimerkit eivät tarkoita sitä, etteikö lääkärien nimenomaan pitäisi näyttää nykyistä useammin myötätuntoaan (empatiaa!) ja etteivätkö terapeutit saisi suhtautua toisinaan tunteikkaastikin joihinkin asioihin. Harva varmaankaan haluaa kertoa ongelmistaan vain harmaalle betoniseinälle, josta nappia painamalla saisi reseptin tai pari kuivaa vinkkiä jo valmiiksi kuivahtaneeseen parisuhteeseensa, vai mitä? Mutta överiksi ei parane mennä, jos meinaa säilyttää ammatillisen otteensa ja kyetä objektiiviseen tarkasteluun. Tämä pätee myös esimiestyössä: tunteitaan kannattaa näyttää ja silti liiallisuuksiin ei tarvitse mennä – seurasta toki aina riippuen!

Tuntiessaan myötätuntoa sympaattinen henkilö samaistuu toisen tunteisiin elävästi, mutta ei silti välttämättä pyri ymmärtämään tämän näkökulmaa objektiivisesti. Sympaattinen ihminen pikemminkin pitää kiinni omasta näkökulmastaan, mutta kuitenkin myötätuntee toisen ihmisen tunteita.

Sympaattista ihmistä pidetään usein kohteliaana ja toiset huomioonottavana, aitona ja lämpimänä, mutta vääränlainen myötätunto ja liiallinen sympaattisuus voivat olla haitallisiakin.

Sympaattinen ihminen voi tuntea voimakasta surua, kun hänen ystävänsä on surullinen, mutta sympaattinen ihminen saattaa tyytyä tällöin vain surkuttelemaan ja säälimään ystäväänsä eikä sellainen välttämättä auta ystävää kovin pitkälle esimerkiksi työstämään suruaan.

Raivostuneen kumppanin kanssa elävä sympaattinen henkilö voi itsekin päätyä raivon valtaan, koska vahvat tunteet tarttuvat herkästi varsinkin sympaattiseen puolisoon. Rikkovien tunteiden kopiointi oman nahan alle on haitallista molemmille osapuolille. Tällaisissa tilanteissa olisi parempi pyrkiä empaattisuuteen eikä olla liian sympaattinen.

Erityisen herkkä ja sympaattinen henkilö kuormittuu helposti – ja voi olla rasittava puolisona tai exänä

Äärimmäisyyksiin vietynä sympaattisuus voi olla henkisesti todella raskasta sekä sympaattiselle henkilölle itselleen, että hänen puolisolleen (tai exälleen), joka saattaa välillä kaivata enemmän järjensanoja kuin sääliä tai raivoa. Raivoaminen ei lähtökohtaisesti muutenkaan ole kovinkaan sympaattista, vaan pikemminkin se voi olla narsismin oire, kuten tästä artikkelista voit lukea: NARSISMI PARISUHTEESSA: Onko puolisoni narsisti?

 

Erittäin herkkä ja sympaattinen henkilö hyötyisi siitä, että hän harjoittelisi toisinaan tietoisesti tilanteesta dissosioitumista, jotta hän ei kokisi haasteellisia tilanteita niin vahvaan tunnetilaan assosioituneena. Näiden mielentaitojen harjoittelusta voit lukea enemmän Rakkauden (r)evoluutio-kirjasta, koska assosioituminen ja dissosioituminen ovat tarpeellisia taitoja sekä parisuhteessa oleville että eron jälkeen exän kanssa kommunikoiville henkilöille. Kun osaat joustaa omissa toimintatavoissasi, vuorovaikutus sen vaikeimmankin exän kanssa onnistuu ilman, että omat hermosi menevät ainakaan täysin riekaleiksi.

Oman teflonpinnan vahvistaminen esimerkiksi dissosioitumista harjoittelemalla lisää omaa jaksamista sekä kotona että työpaikoilla. Eräs puolisonsa ailahtelevien tunnetilojen tunnusteluun tottunut henkilö kertoi Rakkauden (r)evoluutio-kirjassa näin:

”Olen niin tottunut havainnoimaan ja tulkitsemaan toisen olemusta, että olen yleensä jo tavallisen päivän jälkeen ihan poikki.”

Usein kiltin ihmisen tärkein kehityskohde on omien rajojen vaaliminen sekä itsemyötätunnon ja stressinhallintakeinojen harjoittelu.

Mitä eroa on sympatialla ja empatialla?

Empatian ja sympatian ero on monelle epäselvä, mutta on tärkeää ymmärtää niiden väliset erot ja kummankin hyvät käyttötarkoitukset. On hyvä oivaltaa, että kaikissa tilanteissa ei kannata olla liian sympaattinen ja toisaalta empaattisuutta voisi harjoitella useamminkin, ihan tietoisesti.

Kuten edellä todettiin, sympatia-termillä on sama juuri tunnemaailmassa kuin empatiallakin, mutta sympatia-sanan alku ‘sym’ tarkoittaa “kanssa” ja “yhdessä” (empatiassa ἐν = en = “sisällä”). Yksinkertaistetusti voi siis sanoa, että empatia tarkoittaa “tunteen sisällä” ja sympatia “tunteen kanssa”. Kun empaattinen henkilö voi katsella maailmaa toisen näkökulmasta ja ymmärtää toisen tunnetilan, niin sympaattinen henkilö elää toisen ihmisen tunteitakin ja menee mukaan toisen tunnetilaan jopa liiallisuuksiin asti.

Sympaattisuuden sijaan empaattisuus on hyödyllisempää vaikeissa työtilanteissa, mutta sympaattisuus on hyödyksi toki monissa muissa hyvissä tilanteissa työpaikoillakin. Olisihan se hienoa, jos kollegoilleen jostain omasta iloisesta elämäntapahtumastaan kertoessaan heidän peilisolut saisivat heidätkin osoittamaan aitoja ilon tunteita eikä näyttämään vain hapanta tai neutraalia naamaa aamusta iltaan!

Sympaattinen ihminen saattaa tarjota puolisolleen tai ystävälleen vain sääliä ja voivottelua, kun taas empaattinen ihminen kykenee nähdä asiat toisen perspektiivistä ja ymmärtää tämän vaikean tunnetilan, mutta hän ei koe tarvetta alkaa itsekin kokea samanlaista surua tai raivoa. Empaatikko voi kyetä näkemään toisen ihmisen käsillä olevat ratkaisuvaihtoehdot paremmin kuin tunteidensa vallassa menevä sympaatikko. Kun pysyt vaikkapa puolisosi kriisin hetkellä empaattisena olematta kuitenkaan liian sympaattinen, pystyt paljon objektiivisemmin suhtautumaan ongelmatilanteeseen ja siten hahmottamaan myös parhaat ratkaisuvaihtoehdot ja keskustella niistä puolisosi kanssa sopivalla hetkellä.

Teetä ja sympatiaa parisuhteen parantamiseksi?

Lähtökohtaisesti molemmat, sympatia ja empatia, ovat hyvää myötätuntoa ja lämmintä suhtautumista toiseen ihmiseen. Harvoissa parisuhteissa tai työpaikoilla ollaan liian empaattisia tai sympaattisia, vaan tunnetaitoja tulisi harjoittelun myötä vahvistaa niin kotona kuin työelämässäkin.

Tämän artikkelin luettuasi voit nyt miettiä omalta osaltasi:

  • Miltä sinusta tuntuu, kun huomaat puolisosi tai exäsi aidosti kuuntelevan sinua?
  • Miten sinä osoitat osaavasi asettua toisen asemaan?
  • Miltä sinusta itsestäsi tuntuu, jos olet ollut välinpitämätön tai epäempaattinen puolisoasi tai exääsi kohtaan?
  • Miten reagoitte toistenne kauniisiin sanoihin, kiitoksiin, kehuihin ja anteeksipyyntöihin?
  • Millaiset sosiaaliset taidot sinulla on empatian ja sympatian osoittamisessa puolisollesi tai esimerkiksi exääsi kohtaan?
  • Miten voisit kehittää kuuntelu- ja muita vuorovaikutustaitojasi?
  • Mistä saisit energiaa ja lempeyttä omaan elämääsi niin, että stressisi pysyy hallinnassa ja kykenet empaattisuuteen vaikeissakin tilanteissa?

Mieti yllä olevia kysymyksiä. Parhaimmat vinkit parempaan vuorovaikutukseen puolisosi tai exäsi kanssa saat, kun pystyt ensin määrittelemään miten haluaisit itse tulla kohdelluksi. Sen jälkeen sinun on helpompaa havaita muiden ihmisten hyvä, empaattinen ja sympaattinen toiminta ja mallittaa sitä omaankin käytökseesi.

Sympatia vs Empatia: Millainen on sympaattinen tai empaattinen ihminen?

Toivottavasti tästä empaattisuus/sympaattisuus-vertailusta ja vinkeistä tunnetaitojen kehittämiseen oli sinulle selkeää apua omaan elämääsi, kun olet äivittäin vuorovaikutuksessa puolisosi tai exäsi, perheenjäsentesi, ystäviesi, työkavereiden, mahdollisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden sekä muidenkin ihmisten kanssa.

Muista, että kaikki persoonallisuuspiirteet ovat loppujen lopuksi kokoelma piirteitä, joita osoitat yhä useammin eli sinustakin voi kasvaa aidosti empaattinen ja hyvällä tavalla sympaattinen puoliso tai ystävä exällesi!

Tutustu myös näihin suosittuihin kirjoituksiin:

ILMAISTA INSPIRAATIOTA

OTA YHTEYTTÄ!

UUSIMMAT

Laita hyvä kiertoon!

Mitä ajatuksia tämä artikkeli herätti sinussa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lataa ilmainen e-kirja "Rakastan sinua, mutta..."

4 avaimen työkalupakki turhauttavan ‘Erota vai ei?’-ajatusvyyhdin selkiyttämiseen.